HOME

วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ 

                   ก่อตั้งโดยบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนางานอุตสาหกรรมและบริหารประสิทธิภาพเครื่องจักร,การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่ลูกค้าในทุกงานที่เราได้รับมอบหมาย เรามุ่งสรรสร้างวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า เราเชื่อในการดาเนินงานด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ถูกต้อง และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าผู้มีความรู้ ความชำนาญเรามุ่งหวังที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า

Total Productive Maintenance

Lean Manufacturing 

  โดยทั้งนี้ผมและทีมงานเลยได้ดำเนินการรวบรวมประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก  ลงใน Blog นี้ เพื่อแบ่งปันแนวทางการแก้ไขปัญหา เทคนิค เคล็ดลับ ต่างๆ

        โดยหวังว่าผู้ที่ติดตามเราจะได้ประโยชน์ต่างๆ จาก Blog นี้  ซึ่งทีมงานจะเริ่มจากการแชร์ประสบการณ์การทำงานเป็นหลักสายวิศวกรโรงงาน

cropped-6.png
COPYRIGHT – KITTIKORN CHANTARASENAR |รูปภาพและบทความมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอกและนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต