ENGIPERFORM

การบำรุงรักษาเชิงประสิทธิผล (Productive Maintenance)

           Kaikaku หรือไคคาคุ แปลคร่าวๆ ตามหลักการลีนได้ว่าเป็นการปรับปรุงแบบถอนรากถอนโคน ซึ่งในกิจกรรมของ TPM นั้นมี Planned Maintenance ที่ใช้กัน โดยจะมุ่งเน้นคือการทำ Zero Breakdown แบบการบำรุงรักษาเชิงประสิทธิผล (Productive

Continue reading

คุณใช้เครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ?

เครื่องจักรที่คุณซื้อมาใช้ คุณใช้เครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ?           การวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรที่นิยามใช้กันในระดับสากลมีชื่อเรียกว่า Overall Equipment Efficiency หรือ OEE  โดยส่วนใหญ่การคำนวณ OEE จะมีค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพด้วยกัน 3 ค่า คือ Availability Rate , Performance

Continue reading

ผลของการปรับปรุงที่ไม่สร้างผลกำไร

ผู้บริหาร ได้ถามกับทีมผมว่า “Saving จากงานปรับปรุงได้ เงินเป็นพันล้านแต่ทำไม บริษัทไม่มีกำไร”   เมื่อบริษัทมีกำไร คุณปรับปรุง ก็มีกำไรหรือมองคล้ายมีกำไร หากวันไหนบริษัทขาดทุน สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การลดต้นทุน ตามมาด้วยการการเพิ่มยอดขายของสินค้าทุน คำถามผมเกิดขึ้นทันที ผ่านการตั้งสมมติฐานว่า “ งานปรับปรุงทุกอย่าง ต้องสามารถคิดผลตอบแทนทางบัญชีเท่านั้น

Continue reading

5 Gen for Improvement

การดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง หรือ Autonomous Maintenance นั้นมีหลักการนึงที่ผมใช้ดำเนินการเป็นประจำซึ่งจะทำให้การทำ AM นั้งมีอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก นั้นก็คือ หลักการ 5 Gen             หลัการ 5 Gen

Continue reading

Lean for Standardized Work

        การทำงานที่จะได้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คุณต้องวิธีการทำงานที่เป็น “งานมาตรฐาน” หากอยากจะรู้ว่างานมาตรฐานที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ลองสมมติให้พนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานตามงานมาตรฐานแล้ว “ผลิตของเสียออกมาหรือไม่” ถ้ายังผลิตของเสียแสดงว่า งานมาตรฐานยังไม่มีประสิทธิผล โดยงานมาตรฐานที่ดีต้องมุ่งเน้นให้เกิด Productivity ซึ่งตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการวัดผล Output/Input Productivity ต้องมีครบทั้ง 2

Continue reading

MTBF , MTTR คืออะไร

การเพิ่มผลผลิตของ PM Pillar นั้นมีตัวชี้วัดหลักจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Reliability and Maintainability , Maintenance Efficiency , Maintenance Cost แต่ตัวชี้วัดที่ PM Pillar นิยมใช้ในจะเป็นด้านความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษา

Continue reading

Planned Maintenance Concept

Keikaku Hozen หรือ Planned Maintenance  คือออะไร ??? ทำไมต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร ??? คนที่อยู่โรงงานอาจจะเข้าใจว่า แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรมาจากผู้ผลิตเครื่องจักรและส่วนงานวิศวกรรมแค่เอามาทำแผนตามเอกสารที่แนบมาให้ในวันที่ซื้อเครื่องจักร แต่สิ่งที่คุณยังไม่ทราบบางครั้งซื้อการเครื่องจักรที่เราซื้อมานั้นมีแค่แผนบำรุงรักษาแค่ผิวเผินหรือไม่มีเลยด้วยซ้ำ หนักไปกว่านั้นบางทีเป็นเครื่องจักรมือ 2 และ 3 หากจะให้เข้าใจง่ายๆ   คือการบำรุงรักษาเครื่องจักรก็เหมือนการป้องกันโรคที่จะเกิดนั้นเอง Planned

Continue reading

7 Step : Create Daily Management

อะไรคือการบริหารงานประจำวัน แล้วมันสำคัญอะไรกับเรา !!!!             เรื่องนี้ใช้ได้ผลกับคนที่มีเป้าหมาย เพราะเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเพื่อวัตถุประสงค์ หรือหากจะกำหนดขอบเขตกันจริงๆ แล้วการบริหารงานประจำวัน คือ การบริหารจัดการงานประจำอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยงานนั้นๆ ต้องเป็นระบบ, ไม่มั่ว-ยุ่งเหยิงอลหม่าน รวมถึงใช้ข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการ  

Continue reading

Autonomous maintenance Step 5 : Autonomous Inspection

              Autonomous maintenance เป็นกิจกรรมเป็นหัวใจหลักของ TPM และเป็นกิจกรรมที่สร้างความแตกต่างจากเครื่องมือตัวอื่นอย่างชัดเจน การทำงาน AM ไม่ได้ยากอย่างที่ติดแต่มันมีความเป็นขั้นตอนมากที่สุด แล้วโดยแต่ละขั้นตอนจะประกอบไปด้วยรายละเอียดที่ใช้พัฒนาบุคคลากรอย่างเป็นระบบ        

Continue reading

Autonomous Maintenance Step 4 : Overall Inspection

             การป้องกันการเสี่อมสภาพของเครื่องจักรได้ทำไปตั้งแต่ Autonomous Maintenance Step 1-3 ข้อเน้นย้ำอีกครั้งครับ AM Step1 Initial Cleaning การทำความสะอาดเพื่อหาสิ่งผิดปกติ  , AM Step

Continue reading