ENGIPERFORM

Lean for Standardized Work

        การทำงานที่จะได้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คุณต้องวิธีการทำงานที่เป็น “งานมาตรฐาน” หากอยากจะรู้ว่างานมาตรฐานที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ลองสมมติให้พนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานตามงานมาตรฐานแล้ว “ผลิตของเสียออกมาหรือไม่” ถ้ายังผลิตของเสียแสดงว่า งานมาตรฐานยังไม่มีประสิทธิผล โดยงานมาตรฐานที่ดีต้องมุ่งเน้นให้เกิด Productivity ซึ่งตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการวัดผล Output/Input Productivity ต้องมีครบทั้ง 2

Continue reading

7 Step : Create Daily Management

อะไรคือการบริหารงานประจำวัน แล้วมันสำคัญอะไรกับเรา !!!!             เรื่องนี้ใช้ได้ผลกับคนที่มีเป้าหมาย เพราะเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเพื่อวัตถุประสงค์ หรือหากจะกำหนดขอบเขตกันจริงๆ แล้วการบริหารงานประจำวัน คือ การบริหารจัดการงานประจำอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยงานนั้นๆ ต้องเป็นระบบ, ไม่มั่ว-ยุ่งเหยิงอลหม่าน รวมถึงใช้ข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการ  

Continue reading

ยกระดับ 5ส ด้วยภาพภ่าย Visual feedback photography

          VFP มาจากคำเต็มว่า Visual Feedback Photography หรือ การปรับปรุงพื้นที่ (5ส) ด้วยภาพถ่าย เป็นการการปรับปรุงพื้นที่ 5ส ด้วยภาพถ่าย คือ การถ่ายภาพเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ 5ส

Continue reading

Basic Lean Tools : 5S

            พื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะมันคือทุกอย่างก่อนขยับไปเครื่องมือบริหารที่ยกระดับความก้าวหน้าของคุณ เช่น 3T Model  ซึ่งป็นเครื่องมือบริหารที่สามารถช่วยองค์กรคุณในทุกด้าน  แต่ก่อนที่จะไปถึงคุณสังเกตหรือไม่ว่าตรงกลางของทั้ง 3 วง คือ 5S ซึ่งทุกเครื่องมือใช้ร่วมกัน เพราะมันคือพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงและบำรุงรักษา  

Continue reading

7 Waste + 1

         การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste หรือ Muda 7 ประเภท )เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ        

Continue reading

Lean กับ Waste กลายพันธุ์

หากพูดถึง waste หรือความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น หลายๆคนคงพอจะรู้จัก 7 waste หรือ 7 waste + 1 กันเป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งหากท่านไม่ทราบก็สามารถหาอ่านได้ตามบทความต่างๆใน อินเตอร์เน็ทซึ่งมีเยอะแยะไปหมด ผมคงจะไม่พูดถึงนะ แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึง waste กลายพันธุ์กันซักหน่อย แล้วมันคืออะไรหละ ไอ้

Continue reading

ทำไมต้องลีน ?

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงมากขึ้น ซึ่งการที่จะลงทุนเพื่อตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มากขึ้น   แต่อีกทางเลือกนึงที่สำคัญ คือการ รีดเร้น เอาศักยภาพในองค์กร ณ.ขณะนี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดก่อน นั่นคือแนวทางแบบ…ลีน   เมื่อคนส่วนใหญ่มองว่าการลดราคาสินค้าของตนเอง จะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การยอมรับว่าผลกำไรที่ได้จะน้อยลงตามไปด้วย แต่หากมองในมุมมองของลีน องค์กรที่รู้จักลีน จะแยกต้นทุนออกเป็น ต้นทุนที่แท้จริงและความสูญเปล่า จากนั้นจะมุ่งทำลายความสูญเปล่าให้ลดลง

Continue reading