ENGIPERFORM

5 สิ่งเกี่ยวกับพื้นฐานการผลิตแบบ Monodzukuri ไปสู่ Zero loss กับ TPM

อะไรคือกุญแจการดำเนินการที่สำคัญของ TPM หากเราจะเรียงลำดับแบบถูกต้องเปะๆ นั้นคงลำบากไม่น้อย แต่ถ้าจะให้เริ่มนั้นคงหนี้ไม่พ้นเรื่องที่ต้องเป็นแกนหลักเลยที่เดียว ซึ่งผมของเรียกว่า “ พื้นฐานการผลิตแบบ Monodzukuri”   ประกอบไปด้วย 5 อย่างดังนี้ 1. PDCA เป็นที่แนวคิดที่จะที่สะท้อนเป็นพฤติกรรมในการทำงาน ซึ่งข้อสังเกตที่แต่ละขั้นตอนประกอบด้วย Plan : ต้องวางแผนละเอียดรอบคอบ เพียงพอที่จะมั่นใจในความสำเร็จของแผนงาน

Continue reading

จะทำการลดต้นทุนเท่าไหร่จึงจะดี

สิ้นปีเมื่อไร งานเก่ายังไม่เสร็จ งานใหม่ก็ต้องทำ จะสิ่งที่ต้องทำตลอดคือ ” การลดต้นทุน “ แต่จะทำการลดต้นทุนเท่าไหร่จึงจะดี จะเห็นได้ว่าด้านล่างของสไสด์จะมีแผนภูมิอยู่ 3 แผนภูมิซึ่งแต่ละแผนภูมิจะเป็นองค์ประกอบของราคาขายซึ่งก็คือ ต้นทุนบวกกับกำไรหากต้องการเพิ่มกำไรจะทำอย่างไรดี วิธีการมี 2 แบบแต่ผลที่ได้ก็จะเหมือนกัน วิธีแรก คือ การเพิ่มราคาขาย ส่วนวิธีที่ 2

Continue reading

THOUGHT MODEL สร้างพื้นฐานทางความคิดเชิงระบบด้วยภาพ

การรับสารหรือข้อมูลที่เราสามารถรับรู้ได้ 80% คือการดูและฟัง และเมื่อเราต้องการสื่อสารจากสารที่รับรู้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ตรงกัน การประมวลข้อมูลเป็นภาพ โดยผ่านพื้นฐานทางความคิดเชิงระบบ ประการแรก  ที่เรียกว่า “ภาพความคิด” (THOUGHT MODEL) ภาพความคิดจะทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้ง่ายกว่าแบบ Text หรือแบบตัวหนังสือ หากเราฝึกคิดเป็นภาพ จะทำให้เราเข้าใจความคิดตัวเองได้ง่ายและรวดเร็ว ถ้าคนที่ฝึกคิดเก่ง เช่นการฟังในที่ประชุม ถ้าผู้ฟังฟังแล้วคิดเป็นภาพเลยจะทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย

Continue reading

ความสัมผัสระหว่าง Failure กับเส้นโค้ง Bath Tub

เครื่องจักรอยู่ได้ตามค่าเสื่อมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการรักษาสภาพเครื่องจักร การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรที่ต้องรับรู้และเข้าใจ สิ่งที่คุณต้องแยกแยะให้ได้เพราะการป้องกันและแก้ไขนั้นมีความแตกต่างกัน ลักษณะ Failure ตามหลักการ TPM นั้นหมายถึง ระบบเครื่องจักร ชิ้นส่วน ได้สูญเสียกลไกที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง Failure สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ Failure แบบกลไกหยุดทำงาน เป็นลักษณะการ

Continue reading

ผลของการปรับปรุงที่ไม่สร้างผลกำไร ภาค 2

เมื่อ TPM เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีชื่อแต่ไม่ตัวตน ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายซึ่งมีหลายคนถามผมว่า “ ทำ TPM แล้วได้อะไรและใครต้องทำบ้าง ” เหตุการณ์นี้เป็นคำถามของพนักงานท่านนึงที่โรงงานกำลังขอรางวัล TPM Excellence เพราะหลายคนที่ดำเนินการทำไป งงไป และไม่เห็นว่าทำ TPM แล้วจะได้อะไร แต่ก็ต้องทำเพราะเป็นคำสั่งหัวหน้า ยิ่งในแต่ละ

Continue reading

สร้างคน สร้างกำไร ด้วย QCC

ทำไมต้องทำ QCC ??           Q.C.C. ย่อมาจาก Quality Control Circle หมายถึงกิจกรรมที่พนักงานในกลุ่มซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยความสมัครใจได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น วิธีการบริหารนี้ได้ถูกคิดขึ้นโดย Dr.Deming ชาวอเมริกัน ต่อมาชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวในปี ค.ศ. 1962 จนกระทั่งกลายเป็นกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน อย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ คำว่า Q.C.C.

Continue reading

Zero Accident Concept (TPM)

 Zero Accident เป็นหนึ่งเป้าหมายหลักของ TPM ที่ต้องทำให้โรงงานนั้นไม่เกิดอุบัติเหตุ โดย TPM มุ่งเน้นการสร้างระบบที่จะทำให้อุบัติเหตุและมลภาวะเป็นศูนย์ ซึ่งจะทำเป็นขั้นตอนได้หลักได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : การค้นหาตำแหน่งที่ไม่มีความปลอดภัย ขั้นตอนที่ 2 : มาตรการแก้ไขตำแหน่งที่ก่อให้เกิดความปลอดภัย ขั้นตอนที่ 3 :

Continue reading

การบำรุงรักษาเชิงประสิทธิผล (Productive Maintenance)

           Kaikaku หรือไคคาคุ แปลคร่าวๆ ตามหลักการลีนได้ว่าเป็นการปรับปรุงแบบถอนรากถอนโคน ซึ่งในกิจกรรมของ TPM นั้นมี Planned Maintenance ที่ใช้กัน โดยจะมุ่งเน้นคือการทำ Zero Breakdown แบบการบำรุงรักษาเชิงประสิทธิผล (Productive

Continue reading

คุณใช้เครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ?

เครื่องจักรที่คุณซื้อมาใช้ คุณใช้เครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ?           การวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรที่นิยามใช้กันในระดับสากลมีชื่อเรียกว่า Overall Equipment Efficiency หรือ OEE  โดยส่วนใหญ่การคำนวณ OEE จะมีค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพด้วยกัน 3 ค่า คือ Availability Rate , Performance

Continue reading