ENGIPERFORM

Autonomous Maintenance Step 1 : Initial Cleaning (Cleaning and Inspection)

            หลังจากที่รู้และดำเนินการ Autonomous Maintenance Zero Step ไปแล้ว เราก็มีความพร้อมสำหรับก่อนเริ่ม AM Step 1  เราทุกคนก็จะทราบแล้วว่าเราทำกิจกรรม Autonomous Maintenance ทำ

Continue reading

7Abnormal With AM Step 1: Initial cleaning (Cleaning is inspection)

ก่อนจะเริ่ม AM Step 1 ผมมีประเด็นการติด Tag ยังคงเป็นประเด็นง่าย แต่เข้าใจผิดกันเยอะ ซึ่งผมขอได้อธิบายไปตามหลัก TPM (#TPMInstructor ) ดังนี้ Tag มีวัตถุประสงค์ สำหรับระบุจุดบกพร่องของเครื่องจักร และยังบ่งบอกถึงผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและปรับปรุงอีกด้วย ปัจจุปัน #TPM มีการนำ Tag ไปใช้อยู่ 3 สี

Continue reading

Autonomous Maintenance กับแนวคิดสร้างกิจกรรมป้องกันความสูญเสีย

                ในการดำเนินการกิจกรรม TPM นั้นมีอยู่เสาที่เป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะพิเศษอย่างแท้จริง ไม่มีเครื่องมือไหนที่จะเน้นการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบจริงจัง โดยแนวคิดมาจากว่า “ เราจะดูแลเครื่องจักรของเราเอง ” โดยเน้นการการปรับปรุงสภาพหน้างานจริง เสานั้นก็คือ Autonomous Maintenance 

Continue reading

กิจกรรมลดความสูญเสีย ตามแบบฉบับ TPM

             เครื่องมือบริหาร TPM เป็นระบบการจัดการที่หมาะกับองค์กรที่มีการใช้เครื่องจักรผลิตเป็นหลัก โดยกิจกรรมลดความสูญเสียเป็นกิจกรรมหลักของ Focus Improvement (Kobetsu Kaizen) หรือ การปรับปรุงเฉพาะจุด   โดยเป็นเสาที่ 1 ของ TPM

Continue reading

Startup for the 12 Steps of TPM

               TPM เป็นเครื่องมือบริหารที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีเครื่องจักรเป็นฐานการผลิตหลัก และถือเป็นเครื่องมือที่เป็นลิขสิทธิ์ของ JIPM ซึ่งการดำเนินการนั้นจะมาลักษณะแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน แม้แต่การที่คุณจะเริ่มดำเนินการ TPM ก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากหนังสือ “ การดำเนินการกิจกรรม TPM เพื่อการปฎิรูปการผลิต

Continue reading

พัฒนาคนกับเครื่องมือบริหาร TPM

เมื่อคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ งานพัฒนาคนจึงเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือบริหาร TPM ทักษะ คือ ความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยใช้ความรู้  ประสบการณ์อย่างถูกต้องในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดทักษะที่แท้จริง  การสอนในห้องเรียนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอน เช่น   OPL ,คู่มือ ,ประชุมกลุ่ม, ฝึกปฏิบัติ , แก้ไขปรับปรุง, ปฏิบัติจริงในงาน, ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น TPM

Continue reading

สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.4 ( 7 Step for Problem solving and 10 step Theme Resolution Summary )

ผ่านไป 3 EP ทุกท่านที่ติดตามเพจเราก็พอจะประติดประต่อการสร้างกำไรจากความสูญเสียได้แล้ว เพื่อทบทวนลองกลับไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจนะครับ สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.1 : What are Losses ? สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.2 : What is OEE ? สร้างกำไรจากความสูญเสีย

Continue reading

สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP3 : Target Deployment and Monitoring

            จากวิธีสร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.1 : 16 Major Losses , EP.2  : what is OEE  กันแล้ว ซึ่งเราเองได้รู้ความสูญเสียและกำหนดนิยาม ความหมายความสูญเสียให้เหมาะสมกับบริษัทของท่านแล้ว

Continue reading

สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.2 ( What is OEE ? )

              หลักจากที่เราได้ทำความรู้จักความสูญเสียทั้ง 16 Major Losses  แต่สิ่งที่เราต้องทำก่อน คือ กำหนดและนิยามความสูญเสียที่บริษัทของท่านเกิดปัญหาก่อนครับ ยกตัวอย่างเช่น : บริษัทท่านทีปัญหาส่งของให้ลูกค้าไม่ทัน เพราะมีสาเหตุเกิดจากเครื่องจักรการผลิตเสียหากเป็นเช่นนี้คุณต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall 

Continue reading

สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.1 ( What are Losses ? )

                 ก่อนจะเริ่มสร้างกำไร ต้องมารู้จักและเรียนรู้ศัตรูเราก่อนว่ามีหน้าตาอย่างไรบ้าง และศัตรูเราก็คือความสูญเสียหรือ Losses นั้นเอง แล้วอะไรคือความสูญเสีย หน้าตาเป็นอย่างไร ?  ในความสำเร็จขององค์กรหรือการทำงานสมัยใหม่ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งคน เครื่องจักร เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อเทียบกับต้นทุนการการผลิต

Continue reading